1. TWITTER PAGE FOR SWAYAM

2. FACEBOOK PAGE FOR SWAYAM

3. Directorate of Sanskrit Education, Govt. of Rajasthan

4. Heigher Education (Group-4), Govt. of Rajasthan

5. Rajasthan University, Jaipur

6. Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati

7. Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi

8. Lal Bahadur Shastri Sanskrit Vidyapeetha, New Delhi